TUYỂN DỤNG THỢ NHÔM KÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

1. Vị trí: Thợ nhôm kính

2. Quyền lợi

- Mức thu nhập cạnh tranh trên thị trường (thỏa thuận theo tay nghề)

- Được hưởng đầy đủ chế độ: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...

- Du lịch, du xuân hằng năm 

- Các chế độ khác theo đúng Luật lao động Việt Nam

3. Mô tả công việc

- Các công việc sản xuất, lắp đặt cửa nhôm kính 

 

Các bài viết khác